Отлично представяне на Великденско математическо състезание

- Димана Йорданова Мирчева - 7 клас - I място
- Симона Дианова Тодорова - 6 клас - I място
- Аркан Ахмедов Ахмедов - 6 клас - II място
- Виктория Валентинова Петрова - 6 клас - III място
- Зорница Христова Панова - 3 клас - I място
- Кристина Стефанова Стоянова - 2 клас - I място

 

 

Заедно в клас

Във IIг клас говорят за приятелство

* ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

* ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Вие сте посетител No

Безплатен Брояч

ОБРАТНА ВРЪЗКА


Родителска среща на 09.09.2015 г. сряда от 18.00 часа

Дати за провеждане на национално външно оценяване:
IV клас:

1. Български език и литература - 7 май 2015 г.
2. Математика - 8 май 2015 г.
3. Човекът и обществото - 12 май 2015 г.
4. Човекът и природата - 13 май 2015 г.

VII клас:

1. Български език и литература - 20 май 2015 г.
2. Математика - 22 май 2015 г.
3. КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26 май 2015 г.
4. Чужди езици - 27 май 2015 г.
5. КОО "Природни науки и екология"- 28 май 2015 г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ПРОЕКТ:

Успяващи и не безлични – заедно дори да сме различни

 

 

 

 

 

“Създаване на благоприятна мултикултурна среда
за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание".

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”
2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.